Ողջու'յն:  

sovorel.am կայքը ինֆորմացիոն, տեղեկատվավերլուծական կայք է` նախատեսված ԲՈՒՀ-երի ընդունելության և դպրոցի ավարտական քննություններին ինքնուրույն նախապատրաստվող դիմորդների և աշակերտների համար: Մեր կայքում փնտրեք ձեզ անհրաժեշտ խնդիրների և առաջադրանքների լուծումները: Փնտրելու համար ընտրեք առարկան և դասարանը ձախ կողմում, կամ օգտվեք ստորև բերված աղյուսակից: Ինչպես օգտվել
 
4-րդ
5-րդ
6-րդ
7-րդ
8-րդ
9-րդ
10-րդ
11-րդ
12-րդ
Շտեմարաններ
Մաթեմատիկա ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
---
---
---
---
---
ընտրի'ր
Հանրահաշիվ
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
Երկրաչափություն
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
ֆիզիկա
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր
Անգլերեն ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր
Միջազգային կոնֆերանսներ

Однодневная конференция памяти В. А. Исковских 26 декабря 2019 г.
г. Москва, Россия

Arithmetic Geometry in Moscow 11–15 мая 2020 г.
г. Москва, Россия

Analytic theory of differential and difference equations 25–29 мая 2020 г.
г. Москва, Россия

Лекции памяти И. Р. Шафаревича 1–5 июня 2020 г.
г. Москва, Россия

MoSCATR VII июнь 2020 г.
г. Москва, Россия

Logical Perspectives 2020 (International Conference) 8–12 июня 2020 г.
г. Москва, Россия

Logical Perspectives Summer School and Workshop 15–19 июня 2020 г.
г. Москва, Россия

Russian-Chinese Conference "Integrable systems and geometry" 22–24 июня 2020 г.
г. Москва, Россия

Конференция "Categorical and analytic invariants in algebraic geometry" 29 июня–3 июля 2020 г.
г. Москва, Россия

Летняя школа "Современная математика" имени Виталия Арнольда 19–28 июля 2020 г.
Московская область, г. Дубна, Россия

Конференция "Polivanov-90" октябрь 2020 г.
г. Москва, Россия

Российско-китайская конференция по современной математике 15–21 октября 2020 г.
КНР, г. Шанхай, Китайская народная республика

Однодневная конференция памяти А. Н. Тюрина 28 октября 2020 г.
г. Москва, Россия

Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ декабрь 2020 г.
г. Москва, Россия

Однодневная конференция памяти В. А. Исковских 24 декабря 2020 г.
г. Москва, Россия