Ողջու'յն:  

sovorel.am կայքը ինֆորմացիոն, տեղեկատվավերլուծական կայք է` նախատեսված ԲՈՒՀ-երի ընդունելության և դպրոցի ավարտական քննություններին ինքնուրույն նախապատրաստվող դիմորդների և աշակերտների համար: Մեր կայքում փնտրեք ձեզ անհրաժեշտ խնդիրների և առաջադրանքների լուծումները: Փնտրելու համար ընտրեք առարկան և դասարանը ձախ կողմում, կամ օգտվեք ստորև բերված աղյուսակից: Ինչպես օգտվել
 
4-րդ
5-րդ
6-րդ
7-րդ
8-րդ
9-րդ
10-րդ
11-րդ
12-րդ
Շտեմարաններ
Մաթեմատիկա ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
---
---
---
---
---
ընտրի'ր
Հանրահաշիվ
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
Երկրաչափություն
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
ֆիզիկա
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր
Անգլերեն ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր


sovorel.am-Պատվիրել
Պատվիրել Լուծումը

Ձեզ անհրաժեշտ լուծումը կարող եք պատվիրել` օգտվելով "պատվիրել" ծառայությունից: Ձեր պատվիրած առաջադրանքի լուծումը կավելացվի առաջնահերթ: Պատվիրելու համար լրացրեք հետևյալ տողերը: "Ձեր պատվերը" դաշտում պարտադիր նշե'ք դասագիրքը, հեղինակին, հրատարակչությունն ու տարեթիվը և այն առաջադրանքի համարը, որը ցանկանում եք պատվիրել:

Ոչ լիարժեք տվյալների դեպքում ձեր պատվերը չի ընդունվի:
* Մուտքագրե'ք հավաստիության թվանշանը verification image, type it in the box