Ողջու'յն:  

sovorel.am կայքը ինֆորմացիոն, տեղեկատվավերլուծական կայք է` նախատեսված ԲՈՒՀ-երի ընդունելության և դպրոցի ավարտական քննություններին ինքնուրույն նախապատրաստվող դիմորդների և աշակերտների համար: Մեր կայքում փնտրեք ձեզ անհրաժեշտ խնդիրների և առաջադրանքների լուծումները: Փնտրելու համար ընտրեք առարկան և դասարանը ձախ կողմում, կամ օգտվեք ստորև բերված աղյուսակից: Ինչպես օգտվել
 
4-րդ
5-րդ
6-րդ
7-րդ
8-րդ
9-րդ
10-րդ
11-րդ
12-րդ
Շտեմարաններ
Մաթեմատիկա ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
---
---
---
---
---
ընտրի'ր
Հանրահաշիվ
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
Երկրաչափություն
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
ֆիզիկա
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր
Անգլերեն ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր


sovorel.am

sovorel.am կայքի ծառայությունները

Ուշադրությու'ն:  

Մեր կայքում խնդիրների, վարժությունների և առաջադրանքների լուծումները գտնվում են մուտքագրման փուլում: Ձեզ անհրաժեշտ լուծումը կարող եք պատվիրել` օգտվելով "պատվիրել" ծառայությունից: Ձեր պատվիրած առաջադրանքի լուծումը կավելացվի առաջնահերթ:

Մեր կայքում դուք կարող եք

Փնտրել ձեզ անհրաժեշտ խնդիրների և առաջադրանքների լուծումները` մանրամասն բացատրությամբ

Լուծել առաջադրանքը կայքում (օնլայն)

Պատվիրել ձեզ անհրաժեշտ առաջադրանքի լուծումը

Անվճար բեռնել բանաձևերի հեռախոսային (mobile) հուշաթերթիկներ:

Օգտվել ուսումնական նյութերից

Օգտվել տիպական խնդիրների և վարժությունների լուծումներից և ցուցումներից

Օգտվել ինտելեկտուալ խաղերից, ծրագրերից և այլ ծառայություններից: