Ողջու'յն:  

sovorel.am կայքը ինֆորմացիոն, տեղեկատվավերլուծական կայք է` նախատեսված ԲՈՒՀ-երի ընդունելության և դպրոցի ավարտական քննություններին ինքնուրույն նախապատրաստվող դիմորդների և աշակերտների համար: Մեր կայքում փնտրեք ձեզ անհրաժեշտ խնդիրների և առաջադրանքների լուծումները: Փնտրելու համար ընտրեք առարկան և դասարանը ձախ կողմում, կամ օգտվեք ստորև բերված աղյուսակից: Ինչպես օգտվել
 
4-րդ
5-րդ
6-րդ
7-րդ
8-րդ
9-րդ
10-րդ
11-րդ
12-րդ
Շտեմարաններ
Մաթեմատիկա ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
---
---
---
---
---
ընտրի'ր
Հանրահաշիվ
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
Երկրաչափություն
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
---
ֆիզիկա
---
---
---
ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր
Անգլերեն ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր ընտրի'ր
ընտրի'ր


Ինչպես օգտվել մեր կայքի ծառայություններից

     

Քայլ 1. Մեր կայքում ձեզ անհրաժեշտ խնդիրների և առաջադրանքների լուծումները գտնելու համար ձախ կողմում ընտրե'ք առարկան և դասարանը և նշե'ք "փնտրել": Էջում կհայտնվեն տվյալ առարկայից դասավանդվող դասագրքերը: Դասագիրքը կարող եք փնտրել նաև ներկայացված աղյուսակի օգնությամբ` պարզապես նշելով համապատասխան նկարի վրա:

Քայլ 2. Ուշադիր ստուգելով հեղինակին, հրատարակչությունն ու տարեթիվը` ընտրե'ք ձեր ցանկացած դասագիրքը: Ուշադրությու'ն: Միևնույն հեղինակը կարող է լինել տարբեր տարիներին և տարբեր հրատարակչությունների կողմից հրատարակված դասագրքի հեղինակ կամ համահեղինակ: Ուստի դասագիրքն ընտրելուց առաջ ուշադիր ստուգե'ք հեղինակին, հրատարակչությունն ու տարեթիվը:

Քայլ 3. Դասագիրքն ընտրելուց հետո էջում կհայտնվեն տվյալ դասագրքից լուծված խնդիրների և առաջադրանքների ցանկը: Եթե ձեզ անհրաժեշտ խնդիրը կամ առաջադրանքը չգտնեք հայտնված ցանկում, ապա կարող եք օգտվել "պատվիրել" ծառայությունից: Այդ դեպքում ձեր պատվիրած առաջադրանքի լուծումը կավելացվի առաջնահերթ:

Քայլ 4. Ձեզ անհրաժեշտ խնդիրը կամ առաջադրանքը գտնելու դեպքում նշե'ք այն և հետևեք հետագա ցուցումներին: