Դասարան 4-րդ 5-րդ 6-րդ 7-րդ 8-րդ 9-րդ 10-րդ 11-րդ 12-րդ
Մաթեմատիկաընտրիընտրիընտրի------------------
Հանրահաշիվ---------ընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի
Երկրաչափություն---------ընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի
Ֆիզիկա---------ընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի
Անգլերենընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի

Մեր մասին


Sovorel.am կայքը ինֆորմացիոն, տեղեկատվավերլուծական կայք է` նախատեսված ԲՈՒՀ-երի ընդունելության և դպրոցի ավարտական քննություններին ինքնուրույն նախապատրաստվող դիմորդների և աշակերտների համար:

Մեր կայքում դուք կարող եք գտնել ձեզ անհրաժեշտ խնդիրների և առաջադրանքների լուծումները մանրակրկիտ բացատրությամբ, լուծել ձեր խնդիրներն ու առաջադրանքները կայքում (օնլայն ռեժիմով), օգտվել ուսումնական նյութերից, տիպային խնդիրների և վարժությունների լուծումներից և ցուցումներից, ծրագրերից և այլ ծառայություններից: