Դասարան 4-րդ 5-րդ 6-րդ 7-րդ 8-րդ 9-րդ 10-րդ 11-րդ 12-րդ
Մաթեմատիկաընտրիընտրիընտրի------------------
Հանրահաշիվ---------ընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի
Երկրաչափություն---------ընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի
Ֆիզիկա---------ընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի
Անգլերենընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրիընտրի

Աշխատանք և կարիերա


Employee Happiness Specialist/ SoftConstruct
Date From 13-04-21 00:00 To 23-04-21 23:59


Հաշվապահ/ կադրային մասնագետ/ Confidential
Date From 13-04-21 00:00 To 13-05-21 23:59


Նախագծի Պատասխանատու/ Nikita Mobile
Date From 13-04-21 00:00 To 13-05-21 23:59


Գործավար/ Confidential
Date From 13-04-21 00:00 To 25-04-21 23:59


Հաշվապահ/ Confidential
Date From 13-04-21 00:00 To 25-04-21 23:59


Կռունկավար/ Մեծն Էրիկ ՍՊԸ
Date From 12-04-21 00:00 To 08-05-21 23:59